Czarna Lista

Osoby znajdujące się na tej liście złamały regulamin.

Kary:
* Pozostawienie przydzielonego bloga bez komentarza - wykluczenie na czas 2 edycji wszystkich blogów autora;
* Niepoprawienie komentarza pomimo upomnienia administracji akcji - wykluczenie na czas 3 tygodni wszystkich blogów autora;
*
* Zgłoszenie się pomimo wcześniejszej kary - +1 wykluczona edycja lub odnowienie kary;
W zależności od humoru administratorek oraz swojej chęci poprawy można zostać jedynie ostrzeżonym (nie dotyczy osób, które nie skomentowały przydzielonego bloga), które oznacza zawieszenie kary na czas nieokreślony. Trzecie ostrzeżenie automatycznie 'odwiesza' kary, które się sumują.


UKARANI
>> Shiva - Początek Niczego [www.poczatek-niczego.blogspot.com] do edycji 3 włącznie;

OSTRZEŻENI
Brak :)
Ostrzeżenia nie wygasają.

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014 [RCS]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz